Obchodní podmínky

Základní ustanovení:

Internetový obchod www.muxu.cz provozuje Mgr. Miluše Vozňáková, IČO: 87677245, DIČ: CZ 8261075537, se sídlem Pavlovova 41, Ostrava-Zábřeh, 70030.

 

I. Objednávky

Veškeré objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (MUXU) vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky. Kupní smlouva nenabude platnosti pouze v případě, že z naší strany nebyla objednávka potvrzena. O takovém případě budete upozorněni. K nepotvrzení objednávky by mohlo dojít zejména v případě, že vámi objednaný výrobek není na skladě nebo jej nelze vyhotovit. Pokud by se měla vyskytnout jakákoli problémová situace s vaší objednávkou, budeme vás bezprostředně kontaktovat. MUXU si vymezuje právo zrušit nebo nepřijmout objednávky, které nesplňují náležité požadavky.

II. Dostupnost zboží

MUXU je aktualizováno tak často, jak je to jen možné. Nemůžeme však ručit, že určitý výrobek bude vždy k dostání. Veškerá nabídka zboží je k dostání po dobu zásob na skladě. Pokud vám nejsme schopni objednané zboží dodat, upozorníme vás následně po přijetí objednávky. V případě, že za zboží bylo již zaplaceno, obratem navrátíme peníze.

III. Cena zboží a další ujednání

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo měnit ceny zboží nabízeného v tomto elektronickém obchodě. Cena zboží závazně objednaného kupujícím se rovná ceně tohoto zboží stanovené prodávajícím, tj. provozovatelem tohoto internetového obchodu, k okamžiku obdržení závazné objednávky prodávajícím. MUXU si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli výrobek, změnit údaje nebo změnit jakýkoli obsah těchto stránek, a to kdykoli a bez předešlého upozornění.

IV. Dodací podmínky

Pokud je zboží skladem, odesíláme zboží ihned po připsání platby na náš účet. Pokud zboží musíme ušít, doručujeme zpravidla ve lhůtě 14 dnů od obdržení objednávky. V případě momentální nedostupnosti některého z materiálů, ze kterého výrobek šijeme, bude zákazník informován na uvedenou emailovou adresu v objednávce. Standardní dodací lhůta se liší způsobem doručení, který si vybírá kupující. Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím Zásilkovny,  MUXU neručí za zboží během přepravy a nemůže tak zajistit náhradu škody způsobenou špatným zacházením dopravce. Kupující je povinen přijatou zásilku řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně ohlásit přepravci samotnému. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V. Storno objednávky ze strany zákazníka

Pokud si přejete zrušit objednávku, kontaktujte nás na muxu@centrum.cz, do dopisu zahrňte: jméno zákazníka, číslo objednávky, datum objednávky. Pokud vaše zboží bylo již odesláno na vaši adresu, řiďte se pokyny z odstavce VI. – Výměna / vrácení zboží.

VI. Výměna / vrácení zboží

V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, máte právo bez udání důvodu zboží vyměnit / vrátit v lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky jsou následující:

- zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (emailem na adresu muxu@centrum.cz).
- zákazník musí odeslat zásilku na uvedenou adresu (ne dobírkou) nejpozději do 14ti dnů od obdržení zásilky. Zákazník za zásilku ručí do doby převzetí do našich rukou, proto doporučujeme zásilku pojistit. Zboží prosíme o zvrácení přes Zásilkovnu na pobočku Zásilkovny - Dárková siň, Čujkovova ul., Ostrava-Zábřeh) na jméno Miluše Vozňáková, tel. 721677888, muxu@centrum.cz. Pokud nemáte aplikaci Zásilkovna, můžete štítek na balík vytvořit přímo na vaší nejbližší Zásilkovně. Rovněž vám můžeme poslat emailem kód pro zpětné vrácení zboží.
Vrácené zboží se musí jevit “jako nové”, tedy bez sebemenších známek poškození, opotřebení a znečištění. Zboží musí být navráceno v původním obalu, veškeré štítky, nálepky, loga atd. musí být stále pevně připevněny k výrobku.
- vrácené zboží musí být zasláno zpět s originálem dokladu o koupi zboží v našem internetovém obchodě. Spolu s reklamovaným zbožím doloží zákazník popis, z jakého důvodu je zboží reklamováno, případně jaké úpravy jsou požadovány, případně číslo účtu kam mají být vráceny peníze.

- v případě vytvoření produktu na míru či požadavků zákazníka nelze zboží vrátit. Dle dohody lze vyměnit za jiné zboží z naší nabídky, případně je možné vystavit voucher na nákup v odpovídající hodnotě.

Veškeré případy jsou posuzovány jednotlivě a pečlivě osobou oprávněnou jednat za MUXU. Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené, provedeme výměnu nebo vrácení financí. V případě zakázkového šití (úpravy na míru) je možná reklamace pouze formou výměny zboží za jiné (prodejci zakázkovým šitím na míru vzniká nenahraditelná škoda, zboží je nadále neprodejné). V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z naší nabídky a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo ho uhradíme my, pokud vyměněná věc bude mít nižší hodnotu). V případě, že si zákazník přeje vrátit finance, musí v průvodním dopise napsat číslo účtu s žádostí o navrácení financí. Tato žádost musí být podepsaná. Vrací se pouze hodnota zakoupeného zboží, nikoliv poštovné. V případě, že zákazník nehradil u původní objednávky vzhledem k její výši poštovné, bude mu výše poštovného stržena z vrácené částky. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník. Nárok na vrácení zboží zaniká v případě, že kupující nesplnil některou z výše uvedených podmínek.

VII. Záruka / reklamace

Spousta našich výrobků je ruční výroby. Malé nedokonalosti jsou pro takový produkt typické. Pokud se však stane, že je výrobek vadný a reklamace bude vyřízena kladně, bude zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 2 roky. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem, dále na výrobky s kratší životní dobou než záruční dobou. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním či nesprávném užívání může být životnost textilních a jiných výrobků kratší než záruční doba.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. Zákazník také zodpovídá za nechtěné zboží až do doby přijetí vrácené zásilky zpět u nás. Ujistěte se, že použijete bezpečný způsob dopravy zásilky. Zároveň vám doporučujeme zásilku pojistit.

Před zasláním zpět na naši adresu doporučujeme, abyste nás zkontaktovali! Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Adresa pro zasílání reklamací: Miluše Vozňáková - MUXU, Pavlovova 41, Ostrava-Zábřeh, 70030.

Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace:
- zboží je vráceno v původním obalu včetně veškerých štítků, nálepek, popisů apod.
- zboží je navráceno včetně originálu daňového dokladu potvrzujícího koupi v našem internetovém obchodě
- zboží je navráceno spolu s písemným oznámením vad obsahující též volbu nároku kupujícího
- navrácené zboží splňuje všechny ostatní podmínky uvedené v tomto odstavci číslo VII.

VI. Ochrana osobních údajů

MUXU respektuje Vaše soukromí. Zaručujeme, že vaše osobní údaje jako je vaše jméno, emailová adresa apod. jsou důvěrné, nebudou předány ke zpracováním třetí straně a budou zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

Pro úspěšné vyřízení objednávky je nutné poskytnout prodávajícímu jméno kupujícího, adresu dodání, fakturační údaje, emailovou adresu a další. Objednáním v rámci internetového obchodu MUXU dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů pro vyřízení objednávky, platby, zprostředkování doručení zboží a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.

Logo inverted

Kde nás najdete

Pavlovova 41
Ostrava-Zábřeh
70030

+420 721 677 888
muxu@centrum.cz